Molokan

SF – Nautilus, 2015

— Bine ați venit la Țialonîi, tovarășe căpitan!

— Inchizitor Marilov, Doamne-ajută! zbieră Iuri, încercând să se facă auzit peste vâjâitul elicopterului.

Peisajul era dezolant. Iazul înghețat pe care aterizaseră, o insulă de cer în oceanul taigalei întunecate, nu era foarte întins, astfel că penumbra miilor de copaci părea gata să se reverse amenințătoare peste ei. Soarele palid nu se vedea bine; elicea învârtejise neaua într-o ceață albă înțepătoare, iar aparatul cenușiu masiv, împestrițat cu pete de rugină, părea el însuși o creatură stranie, nedefinită, ca un hipopotam speriat gata să fugă. La fel arăta și pilotul, înspăimântat de asprimea iernii siberiene, așa că Marilov flutură din mână, iar Mil-ul se ridică vuind și se îndepărtă greoi peste pădurea tăcută, grăbit să se întoarcă la civilizație.

Câteva secunde tăcură toți, cu fețele ascunse între gulerele de blană și urechile căciulilor, șuierând greoi în timp ce încercau să respire aerul tăios și încărcat de pulberea zăpezii spulberate. Apoi, după ce liniștea coborî din nou peste cercul de gheață, cei trei militari se apropiară de inchizitor și îl îmbrățișară, cu pupături pe obraji. Nu se cunoșteau, dar aici oamenii erau atât de puțini încât alcătuiau toți o mică familie; și oricum, strângerea mâinilor ar fi fost imposibilă, căci nimeni nu ar fi riscat să-și scoată mănușile groase nici pentru o clipită.

Iuri le privi fugar fețele: cel mai înalt și solid, cu o expresie îmbufnată și plină de sine, avea o barbă neagră stufoasă tunsă cu grijă; probabil era Zansko, trimisul arhiepiscopului; blondul zâmbitor care îl întâmpinase, complet ras, cu ochii albaștri luminați de o expresie jucăușă, nu putea fi decât locotenentul Balțev, comandantul micului detașament trimis de Armata Roșie; cât despre a treia persoană, scundă și aparent fragilă sub mantaua militară prea mare, habar nu avea cine este, iar din ochii verzi reci și ostili nu putea ghici nimic.

Ofițerul îl apucă prietenește de-un cot și-l trase spre lizieră, unde-i aștepta o sanie blindată. Părea în stare surprinzător de bună, ceea ce în aceste vremuri de decădere, în care starea normală a vehiculelor era degradarea și peticirea, sugera faptul că Partidul era deosebit de interesat de misterul apărut aici. Se înghesuiră pe ea, bucuroși să se lipească unul de altul pentru a se încălzi, și porniră printre copaci, asurziți de urletul motorului vechi.

Doar cam un ceas dură călătoria; oricum, monotonia peisajului, frigul și oboseala îl făcură să moțăie. Arborii erau drepți, unduind ușor în vânt, aplecându-se parcă spre ei nemulțumiți de intruziune, și se întindeau infinit în toate părțile ca o oaste primordială. Nu se vedea nici un animal; nu se auzea nici o pasăre; nu existau tufe sau iarbă; doar copaci și nămeți de zăpadă, iluminată vag de razele reci, oblice. O lume străveche, indiferentă la istoriile oamenilor, războaiele și credințele lor, nepăsătoare și neatinsă de apocalipsa umanității adusă de ZMB. Și totuși, răul sălășluia și aici, iar acum ieșise la iveală și trebuia descifrat chiar de el, inchizitorul Iuri Marilov.

— Cine ar fi crezut? Virusul aici, atât de departe de Zonele Bolnave? spuse locotenentul Balțev de parcă i-ar fi citit gândurile, în timp ce ieșeau de sub cojoace în vestiarul micuței baze ridicate în grabă din iglu-uri sintetice. Acestea erau prefabricate și interconectate într-un fel de stup rezistent la temperaturile arctice, întins peste un întreg luminiș.

— Nu este ZMB, i-o tăie scurt persoana micuță, care se dovedi a fi o blondă slabă, drăguță, dar cu trăsăturile înghețate sub asprimea firii. Doctor Ekaterina Abramova Borisov, cercetător biolog, flutură ea din cap spre inchizitor de parcă i-ar fi făcut o mare favoare risipind atâtea vorbe pe el.

— Și să nu cumva s-o strigați Katia sau Katiușa, că o să preferați să căutați urșii prin pădure! râse șăgalnic ofițerul tânăr. Iar tovarășul de colo este părintele Vladimir Afanasievici Zonsko, arătă el spre bărbosul care se strâmbă, cel puțin la fel de nemulțumit de companie ca și savanta.

Marilov înclină din cap politicos spre ea, cu un zâmbet reținut și ușor distrat, apoi murmură smerit un ”Slava Bodu!” către prelat, care răspunse prin a trasa rapid prin aer semnul crucii, și apoi se îndreptă cu un zâmbet larg spre Balțev:

— Iar tu trebuie să fii Ghenadi Davidovici, semeni leit cu fratele tău, Serioja, l-am cunoscut în Bulgaria, pe granița cu Grecia Moartă. Eu sunt inchizitorul de gradul II Marilov, pentru voi Iuri, stimați colegi de echipă. Cine vrea să mă pună la curent cu ce ne confruntăm?

— Nu vrei întâi să mâncăm ceva? întrebă amabil și plin de speranță Balțev, alegându-se cu câte o grimasă arogantă de la fiecare dintre ceilalți doi.

— Nu, hai să trecem la fapte. Sau, mai bine zis, la vorbe.

Ofițerul oftă resemnat, scoase fugar de la piept o butelcuță și sorbi din ea, apoi îi conduse printr-una dintre ușile ovale, etanșe, într-un culoar parțial străveziu și nu foarte lung, cutremurat de rafalele de vânt. Din el trecură într-un iglu central, cu rol de punct nodal, apoi, urmărind instrucțiunile sub formă de linii colorate, în altul amenajat ca sală de ședințe. Se așezară pe niște taburete de plastic, iar locotenentul se apucă să asambleze un proiector, simultan mormăind:

— Păi ne confruntăm cu un nou focar de molimă, de data asta în spatele frontului, ca să zic așa.

— Ba nu, i-o tăie din nou Borisova, doar cu o bacteriemie, un fel de stranie septicemie.

— Prostii, interveni prelatul, avem de-a face c-o resurecție. De asta ne aflăm aici, ca să vedem dacă-i minune dumnezeiască sau dimpotrivă, pedeapsă divină.

— Ha, ha, râse Balțev, aștept s-o văd și pe-asta, un miracol cu molokani! Partidul nu o să aprobe niciodată vreo minune în afara dreptei ortodoxii…

— Tovarăși, interveni Marilov, eu sunt inchizitorul aici. Nu mă interesează opinii și păreri, ci fapte. Vreau să văd exact ce se întâmplă și apoi scoatem noi la iveală și adevărul! Ia să vedem.

Proiectorul porni, bâzâind ușor, iar pe perete apăru o hartă militară de tip tactic. În principal, doar cote de relief, cursuri de apă și nenumărate pete de verde, reprezentând pădurea. Într-un colț, un punct roșu: un sat.

— Țialonîi, spuse locotenentul. Nici o cale de acces, nici măcar vreun drum forestier, nu mai vorbesc de cale ferată sau aeroport. Și asta pentru că nici nu avea nevoie: iată satul acum doi ani.

Imaginea prezenta peisajul deprimant al unor ruine acoperite parțial de nămeți, case micuțe aproape complet dărâmate, cuibărite în cerc în jurul unei bisericuțe de lemn alb, cu gemulețele mici sparte și clopotnița prăbușită. În spatele ei se întrevedea un câmp dreptunghiular, acoperit de cruci simple din ramuri de arțar legate încrucișat, cu numele sculptat direct în lemn.

— Cătunul l-au fondat sectanții molokani pe la 1850, când au fugit de persecuțiile țariste. Ei…

— Mai degrabă dukobori, interveni nepoliticos Zansko, atotștiutor.

— În fine, molokani, dukobori, puțin contează. Niște sectanți desprinși din ortodocși. Majoritatea au fugit în Alaska și Canada, dar ăștia au ajuns tocmai aici, în Siberia. Și-au făcut izbe în mijlocul sălbăticiei, nederanjați de nimeni, și și-au văzut de treabă. Doar că pe la 1920 i-a lovit o molimă  de tifos și au murit cam toți, iar restul au plecat. Satul s-a ruinat și-a mai rămas doar ca o notă de subsol pe hărțile militare. Asta până de curând. Iată Țialonîi acum.

Cu un gest teatral, schimbă imaginea și arătă cu ambele palme spre perete. Și avea dreptate; efectul de contrast era frapant, un salt în timp: cătunul era cât se poate de întreg, casele într-o stare normală, nici noi dar nici ruine, cu garduri ridicate la loc, găleți de lemn la fântâni și grămezi de vreascuri pentru foc lângă ușă, câini legați în lanț și capre în bătătură. Apoi altă fotografie: biserica renăscută și ea, chiar și clopotnița profilată dreaptă pe cerul albastru fără nori; în fața ei, un grup compact de credincioși, îmbrăcați în straie vetuste, iar țintirimul din spate răvășit, cu doar câteva cruci în picioare, restul dărâmate peste gropile larg deschise.

— Da, înțeleg de unde ar veni ideea arhiepiscopului de miracol, dar de unde până unde cea a armatei, de infecție ZMB? Doar nu văd nici un zembi care să atace feroce la prima vedere sau altceva de genul ăsta.

— Ei, atunci să ne uităm la un filmuleț. Vă place cinema-ul de artă, tovarășe inchizitor?

— Hm, nu prea.

— Asta e bine, căci nu o să fie nici o artă, ba chiar e bine că n-ați vrut să mâncați.

Pe perete începu să ruleze o filmare; după instabilitatea și calitatea proastă a camerei, era probabil una militară folosită pentru aplicații. Se vedea satul; prin el înaintau spre ținte misterioase, aparent aleatoare, țărani. Se mișcau destul de încet; nici cu iuțeala sălbatică a zembilor, dar nici sacadat ca niște morți țepeni, ci natural, doar că nu în ritm normal, ci de parcă ar fi pășit cu grijă. Un soldat se îndreaptă spre cel mai apropiat grup, strigând ceva, cu pistolul-mitralieră ațintit spre ei, gata de foc. Sătenii îl percep și se opresc, apoi își schimbă împreună direcția spre el, tot încetișor, pașnic, fără să afișeze vreo urmă de expresie pe fețele neclare. Militarul se mai apropie și le întinde mâna, vorbind. Molokanii își desfac toți brațele de parcă ar fi vreo rudă întoarsă de departe și vor să-l îmbrățișeze cu drag.

Soldatul se întoarce spre cameră cu o privire întrebătoare, apoi ridică din umeri și desface și el mâinile ca să răspundă la primirea călduroasă. Cel mai apropiat în ia în brațe și îl strânge tare, apoi altul îl ține de gât, în timp ce al treilea îi deschide forțat fălcile, ca unui cal ce trebuie căutat la dinți. Infanteristul se zbate disperat; camera tresaltă și ea, probabil că cel care filmează s-a ridicat și strigă ceva sau gesticulează. Primul țăran deschide larg gura și revarsă între buzele victimei un șuvoi maroniu, apoi acesta este lăsat să cadă la sol, zvârcolindu-se.

Pe cameră apare vârful unei țevi, apoi străfulgerări: cel care o ține a scos arma și trage. Gloanțele se înfig în țărani, împroșcând bucăți de stofă din haine, frânturi de carne și stropi de sânge, dar aceștia nu cad, ci continuă să meargă calmi, nu spre trăgător, ci aparent înapoi spre biserică. Imaginea se rotește brusc: cameramanul s-a întors în spatele său. Pentru o fracțiune de secundă tot ecranul este acoperit de brațele larg desfăcute ale unui molokan fără expresie, în timp ce în spatele acestuia se ghicesc alte câteva siluete greoaie. Apoi filmarea continuă de la sol: camera a căzut și mai arată doar zăpada și, câteva momente, un bocanc militar ce se zgâlțâie de parcă ar fi electrocutat.

— De-asta, zise Balțev și se așeză pe un scaun. Îi știam pe amândoi, erau băieți buni..

Marilov nu răspunse, gânditor. Apoi se întoarse spre femeie și o întrebă:

— Doctor Borisov? Spuneați că nu sunteți de acord cu diagnosticul?

Cercetătoarea se ridică și se îndreptă spre proiector; introduse alt diapozitiv și răspunse:

— Nu. Nu sunt zembi. Cei doi soldați au fost recuperați în comă și duși în cel mai apropiat dispensar, la Tiksi. Tot ce am putut stabili este că nu sunt infectați cu ZMB. De fapt, cu nici un virus, de nici un fel.

— Păi de ce știm doar atât?

— Pentru că a trebuit să lucrăm cu asta.

Aparatul clipi și afișă o imagine color: două paturi de spital, fiecare dintre ele complet acoperite cu o mare cantitate de pastă maronie, gelatinoasă.

— Asta, ăștia sunt cei doi soldați. Cum i-am băgat în salon s-au dizolvat, că altfel nu pot spune, s-au topit într-o pastă. Am analizat-o: e materie vie. Celule umane, dar toate transformate în stem, adică un fel de tabula rasa nespecializate, amestecate cu bacterii. Nu infecțioase, ci din cele normale, pe care le găsești în și pe oameni în mod uzual, sau din cele Archaea criofile, naturale în clima arctică. Deci tot ce am putut stabili este că nu, nu vorbim de ZMB.

Se așeză pe un scaun, necomunicativă. Marilov nu spuse nici el nimic timp de câteva minute apăsătoare, îi privi pe toți pe rând, meditativ, apoi se ridică și zise:

— În primul rând, nimeni nu rezolvă mistere nedormit. Deci cred că o cină și un somn ne-ar prinde bine. În al doilea rând, din moment ce vă temeați de ZMB, ați adus costume sterile?

— Chiar mai bine, răspunse Balțev, unele și termoizolante având în vedere condițiile. Complet etanșe chimic, bacteriologic, termic, tot ce vrei, nu iese nimic, nu intră nimic.

— Foarte bine. Atunci pentru mâine eu îmi propun o plimbare. Lumânări sau candele aveți?

*

— De aici mergem pe jos.

Sania cu motor pufni împroșcând norișori de fum negru și tăcu. Echipa arăta comic, precum niște cosmonauți ridicoli, căci purtau un rând de haine, cu pulovere groase de lână cu tot, apoi costumele bio-hazard etanșe, iar peste acestea mantale de blană și căciuli cu urechi. Chiar se simțeau de parcă erau intruși debarcați pe o lume diferită, locuită doar de copacii care îi înconjurau cu dușmănie, zgâlțâiți de crivăț.

Balțev dădu să-și arunce pe umăr Kalașnikovul, dar inchizitorul îl opri cu un gest. Locotenentul îi arătă cutiuța cu două butoane de la încheietură, iar Iuri apăsă pe ele și spuse:

— Las-o aici, Ghenadi, ai văzut că nu ajută la nimic. Dimpotrivă, dacă intri în panică și tragi cu ea, tot pe noi o să ne nimerești.

Ceilalți doi părură să îi privească cu reproș, ca pe doi copii, așa că ofițerul îi luă mâna și-i arătă cum să selecteze canalul de comunicare doar cu el.

— Nu intru în panică. Dar o să-ți fac pe plac, fie.

Arătă spre armă și gesticulă de parcă se opunea cu îndărătnicie.

— Nu putem vorbi prea mult doar între noi fără să stârnim bănuieli, așa că ascultă-mă: nu știu nimic de doctoriță, dar Zansko e omul lui Șmârghin, guvernatorul, ai grijă ce vorbești. A venit cu raportul gata făcut, o să ajungem la concluzia că e vorba de un focar de ZMB, pe care o să-l închidem, ca să iasă el bine la Partid. Deci profită de excursia asta, că alta nu va mai fi. Și fără critici la nomenclatură, dacă nu vrei să devii siberian definitiv!

Selectă canalul general al echipei și conchise:

— Atunci fie ca tine, tovarășe căpitan, dar să nu zici că nu ți-am spus.

Ridică din umeri și le indică o direcție. Se aliniară în șir indian, cu el în față, și începură să înainteze cu greu prin zăpada afânată, susținuți de tălpici. Se sprijineau de trunchiurile arborilor ca să reziste rafalelor de vânt înghețat și se agățau de ramurile groase, țepene, pentru a-și forța înaintarea prin nămeții ce trebuiau fiecare în parte escaladat și coborât. Lumina alterna între penumbră în desiș, unde își scoteau ochelarii de soare ca să vadă pe unde pășesc, și orbitoare în spațiile mai deschise, unde se grăbeau să-i pună înapoi la ochii mijiți dureros, mai ales că în dimineața aceasta soarele părea să fie mult mai strălucitor decât de obicei.

Zansko se împiedică de o buturugă și aproape că se prăvăli cât era de mare, dar fu înhățat de cot de Iuri, care îl trase cu greu în sus, gâfâind. Prelatul se dezlănțui într-un șir lung de înjurături din cele mai variate, începând cu mame și sfârșind cu draci, iar ceilalți doi bărbați râseră amuzați. Borisova însă profită de ocazie pentru a-l admonesta:

— Draci în Siberia, sfinția ta!?! Păi nu a zis Tovarășul-Părinte Stalin în Biblia Roșie că din-ăștia nu-s decât în Iad, nu și pe Pământ, unde construim binecuvântata societate sovietică?

— Hai, tovarășă, răbufni bărbosul plin de sine, termină-te cu prostiile, că știu Scriptura adnotată mai bine ca ‘mneata! Am și văzut-o, am vizitat seminarul din Tiflis unde Sfântul Iosif Visarionovici a avut revelația că bolșevismul și ortodoxia sunt două fețe ale aceleiași monezi. Sau ești una dintre acei eretici care visează la o lume în care comunismul e ateu?

— Visez la multe despre ce ar fi putut fi URSS, părinte, râse amar Borisova, dar posibilitatea unui bolșevism anticreștin e atât de ridicolă încât nu, nu îmi pot imagina o astfel de lume fantezistă.

— Tovarășă Ekaterina Abramova, interveni Marilov privind la zăpadă, până la urmă de ce sunteți aici? Balțev e trimis de armată să securizeze zona, Zansko de arhiepiscop să decidă dacă vorbim de vreun miracol, eu, dimpotrivă, să văd dacă prind păcătoși, dar dumneata?

Comută scurt pe canal privat și spuse rapid:

— Nu-l provocați, e turnător, o să vă distrugeți cariera. Și apoi, doar ați spus și singură că e ridicolă ideea de a nu uni comunismul cu ortodoxia.

— Păi pentru că sunt singurul biolog aflat deja aici, pe o rază de sute de kilometri cel puțin, răspunse ea pe canalul general, apoi comută și ea. E ridicolă nu pentru că tot ce zice Stalin e sacru și inspirat de Dumnezeu, el fiind ultimul profet, ci pentru că amândouă au același pretext, ideea că îi ostoiesc pe cei săraci, proletariatul, și îi pedepsesc pe bogații păcătoși, burghezia care nu va intra în rai, și aceeași structură: o ideologie rigidă, care neagă orice variație drept erezie sau deviaționism, dar poate fi schimbată fără probleme de clerul înalt sau de nomenclatură. La fel de centralizate și autoritare, și ambele văd Moscova ca a treia Romă. De-aia e ridicol să nu vezi că-s identice!

— Vă mulțumesc pentru clarificare, tovarășă doctor. Păi și ce studiați pe aici, dacă nu e cumva secret?

Femeii îi scăpă un surâs pe sub mască, nevăzut de nimeni, și replică pe un ton ceva mai blând:

— Este, dar dumneavoastră, tovarășe inchizitor, aveți acces la acest nivel de secrete, așa că îmi cer scuze de ceilalți și trec puțin pe privat ca să vă lămuresc.

Selectă butonul și râse scurt, amuzată de joaca de-a complicitatea:

— Vă cam place să vă jucați cu focul, tovarășe Marilov. Mulțumesc pentru avertisment. De cercetat studiam Archaea locale.

— Iuri, te rog, Ekaterina. Da, îmi plac jocurile, de toate felurile. Și habar nu am ce-i aia Arheia. Vreun proiect de armă?

— Nu, Iuri, Archaea. Pe foarte scurt, ca să nu te plictisesc, toate ființele vii de pe Terra se împart în două domenii, Bacteria și Eucaria. Dar prin 1977 doi americani au descoperit că unele extremofile, organisme unicelulare care trăiesc la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, nu sunt bacterii deloc ca ADN, ci altceva, probabil cel mai străvechi domeniu al vieții de fapt, primii locuitori ai planetei ăsteia. Nu au apucat să adâncească studiul să vadă de ce nu au evoluat în atâtea milioane de ani, căci nu după mult timp tocmai celor din SUA le-a scăpat ZMB-ul, s-a întâmplat Evenimentul și toată omenirea în afară de URSS s-a dus dracului, cu americani cu tot. Așa că le cercetez aici, unde trăiesc la ger, ca să aflu: oare descoperirea asta a avut vreo legătură cu arma biologică?

— Și are?

— Nu cred. Față de ele un virus sau un om sunt la fel de diferite, de altceva, așa că nu văd cum ar fi putut fi convertite.

— Bine, Katia, mulțumesc, poate când ne întoarcem la bază îmi poți explica mai multe. Am în cameră niște coniac de calitate, cred că ipotezele științifice se discută mai bine la o ceașcă de alcool aburind…asta dacă mă ierți pentru obrăznicie și nu mă trimiți după urși prin pădure.

Tânăra râse din nou.

— Păi ai avea ceva de căutat, pe-aci nu-s decât copaci. Iar cu iertatul mă mai gândesc până diseară, tovarășe Iuri.

Nu mai continuară discuția, căci deja se simțeau priviți cu suspiciune de Zansko și curiozitate amuzată de Balțev. Așa că următoarele trei ore le petrecură luptând în tăcere cu durerile din mușchii greu puși la încercare de lupta cu zăpada. Măcar aveau noroc de vânt din spate, care îi împingea în loc să li se împotrivească, și de faptul că locotenentul știa o cale ceva mai ocolită, dar mai ușoară, fără a trebui să se cațăre și pe lanțul de coline împădurite care ascundea Țialonîi de restul lumii.

Către prânz ajunseră la marginea taigalei și în față li se deschise o priveliște idilică: câmpuri defrișate, acoperite de nea, iar dincolo de ele satul, încremenit în timp și apăsat de liniște. Vârtejuri de vânt ridicau pulberea albă și o aruncau către ei, precum un semn rău care a fi trebuit să-i oprească, iar Iuri se uită lung spre cătun, încercând să-și dea seama ce era în neregulă în peisajul pașnic, pastoral.

*

Pe ulițe nu era nimeni; molokanii dispăruseră cu desăvârșire. Echipa filma totul, fiecare dotat cu câte o cameră prinsă pe piept. Nici animalele nu se mai vedeau: lanțurile erau desfăcute, fără câini, țarcurile goale, lipsite de capre. Totuși, Marilov simțea că nu asta îl apasă ca fiind nepotrivit; era altceva, relevant, dar care îi scăpa încă, precum un cuvânt pe care îl știi dar îți stă pe limbă.

Intrară în prima izbă. Era destul de întuneric înăuntru, și frig, dar în rest totul era ordonat și cât se poate de normal pentru o gospodărie de la începutul secolului trecut. Un pat acoperit cu scoarțe ornamentate, icoană pe perete, cratițe lângă cuptor, scaune de lemn cu trei picioare, o fotografie alb-negru ilustrând o familie scorțoasă, pozând încordați. Inchizitorul pipăi câteva obiecte: aveau consistența corectă și nu păreau nici vechi, așa cum ar fi fost normal după 120 de ani de când pieriseră de fapt locuitorii, dar nici noi, făcute cu două luni în urmă, ci la fel de uzate pe cât ar fi fost normal într-o gospodărie.

Ekaterina îi făcu un semn spre vase. Nu se vedea nimic deosebit, erau curate și așezate cu grijă peste niște ștergare, așa că Iuri ridică din umeri întrebător.

— M-am gândit să iau niște mostre de mâncare să văd dacă-s infectate cu ceva, zise ea.

— Așa, și? Sunt?

— Păi vezi mâncare pe undeva, măcar vreo urmă sau firimitură? Se pare că molokanii noi nu au nevoie de hrană, nici măcar de lăptic.

— Dukobori! se auzi în comunicator vocea enervată a lui Zansko.

— Dukobori, în fine. Ideea e că resurectații nu par să se hrănească pentru a supraviețui, cel puțin nu cu mâncare.

— Să sperăm că nu-s vampiri și s-au ascuns peste zi prin sicrie! râse Ghenadi în intercom.

Iuri doar dădu din cap și ieși în curte. Se duse la cotețul câinelui și-i răsturnă strachina de lut: goală. În țarcul copitatelor, aceeași poveste: nici urmă de nutreț. Apoi privi spre grămada de vreascuri frumos aranjate după ușă și își dădu seama ce lipsea din tablou: în peisajele hibernale pictate idilic, întotdeauna se ridică poetic dâre de fum din coșurile căsuțelor acoperite cu zăpadă. Dar în Țialonîi nu era nici o dâră de fum, căci în nici o sobă nu ardea vreun foc, deși era un ger de sub -25 de grade.

Rătăciră prin tot satul, fără a da de vreo ființă vie. În toate casele găseau aceeași priveliște: penumbră rece tăcută, lucrurile aranjate de parcă ar fi așteptat musafiri, nici un foc sau urmă de hrană, nici o carte, doar câte o fotografie în nuanțe de sepia și câte o icoană pictată naiv pe lemn sau vreo cruce sculptată direct în scândurele.

Se îndreptară spre țintirim. Cam toate gropile, zeci la număr, erau desfăcute, pe fund cu sicrie goale, și doar trei stăteau încă acoperite de țărână, neatinse.

— Ce ziceți, putem oare să desfacem vreuna să vedem de ce excepțiile au fost, în fine, exceptate? întrebă Marilov.

— Nici vorbă, răspunse Balțev, pământul e piatră, înghețat bocnă, nici dacă am avea lopeți, din care, apropo, nu avem, tot nu am putea face ceva. Ne-ar trebui dinamită…

— Să notăm numele de pe cele trei cruci, interveni Borisova, încă există în arhive documente din sat, și cum nu-s prea mulți locuitori nu va fi greu să descoperim dacă cei care nu au înviat au avut o moarte diferită de restul.

— Mda, mai bine decât nimic, o idee destul de bună, spuse Iuri, acompaniat pe fundal de țâțâitul nemulțumit al prelatului deranjat de ideea că morții ar fi înviat fără aprobarea scrisă a episcopiei locale, dacă nu chiar a mitropoliei, cu ștampilă.

Filmară numele de aproape, apoi se îndreptară spre bisericuță. Se vedea prin ferestruicile cu sticlă groasă, fumurie, că nu este iluminată înăuntru, dar și că semiîntunericul este întrerupt de numeroase siluete nemișcate, precum niște statui. Se priviră unul pe altul, în dubiu. Apoi Ekaterina spuse, hotărâtă:

— Eu intru. Poate acolo găsesc ceva din care să pot lua o mostră.

— Intrăm toți, aprobă tânărul locotenent și armă un pistol pe care îl ținuse ascuns pe undeva prin cojoc. Lângă el, Zansko părea gata să fugă, deloc de acord cu avântul eroic.

— Ba nu, spuse Marilov. Dacă tot ai venit cu aia ca să fii viteaz, știi mai bine decât mine că atunci când lansezi o misiune de cercetare într-un obiectiv ostil, este esențial să asiguri o cale de scăpare. Corect?

— Mda, îngăimă cu jumătate de gură ofițerul, care începea să ghicească unde duce discuția.

— Sunt cel mai mare în grad și poate fi un ordin, dar este o rugăminte: tu și părintele rămâneți la intrare, ca să ne acoperiți dacă trebuie să fugim. Înțeles?

— Desigur, se grăbi să răspundă bărbosul, orice pentru succesul expediției! Așa facem!

Balțev cedă și el și ridică din umeri, dezamăgit, apoi ocoliră cu toții clădirea până la ușa solidă din lemn frumos sculptat. Puse mâna pe ea și trase ușor, iar aceasta se deschise nițel, greoi, așa că Zansko, cel mai solid dintre ei, i se alătură și o traseră încă puțin cu gâfâieli de efort, suficient cât să poată trece oblic o persoană. Inchizitorul și biologa li se strecurară pe sub brațe și înaintară în penumbră, cu capul înainte.

Se opriră puțin, ezitând, cât să li se obișnuiască ochii cu trecerea de la zăpada orbitoare de afară la lipsa luminii dinăuntru. Pe măsură ce începură să vadă, rămaseră fără cuvinte în fața scenei suprarealiste. Toți sătenii erau împrăștiați în grupulețe printre băncuțe, nemișcați, cu fețele orientate în diverse direcții, fără nici o logică evidentă. Printre ei, de parcă ar fi făcut parte din același adunare, după niște criterii misterioase, erau încremenite și animalele de casă. Nu câini cu câini și capre cu capre, așa cum nici oamenii nu erau organizați după vârstă, sau gen, sau asemănare ori familie, ci într-un fel ce părea că urmează o cu totul altă orânduire decât cea omenească.

Din când în când, câte un grup se deplasa împreună câțiva pași, de parcă ar fi avut o singură minte, oameni și dobitoace laolaltă. Alteori, câte un molokan se ducea la altă adunare, îmbrățișa unul dintre ceilalți și se sărutau pe gură, cu niște gâlgâieli dezgustătoare, după care se întorcea la ai lui și, metodic, îi săruta la fel pe toți, chiar și pe animale. Nu se vedea clar, dar păreau să regurgiteze între ei aceeași substanță sângerie folosită în atacul asupra soldaților din filmare.

Ekaterina îl apucă de cot pe Iuri și-i arătă cu degetul spre altar. Nu era nimeni acolo și el ridică confuz din umeri, așa că îl înhăță din nou și-i arătă cu două gesturi nervoase obiectele de argint: un pocal în care se întrezărea rubiniul vinului și o casetă cu anafură. Apoi se căută în manta și scoase o spatulă și un mic flacon. Lămurit, inchizitorul aprobă cu o înclinare a capului și începură să înainteze tiptil, strecurându-se cu grijă pe lângă perete. Înviații nu păreau să-i simtă: nu aveau nici o expresie pe față și ochii le erau sticloși, morți, evident nefolositori. Păreau să se orienteze în spațiu prin pipăieli și probabil printr-un simț nevăzut, neomenesc, vreun fel de radar.

Când ajunseră lângă cel mai apropiat câine, cu ochii la fel de stinși ca și stăpânii săi, Borisova scoase un mic aparat lunguieț și îl ținu în aer. I-l arătă lui Iuri: afișa -23 de grade. Îl apropie câteva zeci de secunde de dulău și i-l arătă din nou: tot -23. Marilov clătină din cap, întrebător, așa că ea gesticulă, sugerând cu degetul pe linia de mercur că ar fi trebuit să urce de la căldura mamiferului, dacă ar fi fost unul normal.

Mai înaintară câțiva pași pe lângă labirintul mișcător al sătenilor, apoi încremeniră: unul dintre aceștia venea drept spre ei. Se îndepărtară unul de altul, pregătiți să se opună agresiunii, dar acesta trecu printre ei și linse pur și simplu peretele de lemn, care vibră și lăsă să se scurgă o zeamă rozalie, sorbită prompt de bătrân înainte de a se întoarce la ai lui și a relua ciclul sărutărilor. Marilov observă că în traseul său molokanul alese o cale mai lungă, indirectă, pentru a ocoli puținele raze de soare care se strecurau prin ferestruici și cădeau oblic pe marginea sălii, formând un pârâiaș de lumină pe lângă zid. Îi arătă asta și doctorului, tot prin semne. Nu îndrăznea să scoată vreun pâsâit, căci liniștea era absolută, iar resurectații nu produceau nici cel mai mic zgomot. Poate că nu foloseau deloc auzul, așa cum părea să fie situația și cu văzul și mirosul, din moment ce nu-i simțeau, dar nu voia să-i încerce. Așa că se strecurară de-a lungul firicelului plăpând de luminescență, până la altar.

Femeia luă cu grijă o bucată de anafură și o strecură într-un flacon, pe care îl puse lângă cutie. Tensionați, se uitară spre țărani, dar aceștia nu reacționară. Atunci adună în alt recipient puțin vin; din nou, nimic. Ușurată, le strecură sub manta și porniră încet înapoi spre ușă. Dar atunci forfota lentă se opri brusc, iar molokanii părură cumva mai alerți, de parcă ar fi simțit că se întâmplă ceva. Nu se întoarseră spre ei nici cu privirea, nici cu urechile, însă pur și simplu arătau ca și cum ascultau ceva dinăuntru, o voce interioară. Cei doi mai făcură câțiva pași grijulii, iar atunci toți țăranii și animalele lor se întoarseră spre ei și începură să se îndrepte lent către altar, părând dornici să-i îmbrățișeze și să-i primească frățește în congregație, pentru totdeauna.

Iuri o trase pe cercetătoare pe linia de lumină, dar asta nu mai păru să-i împiedice suficient pe săteni; se mișcau ceva mai încet când erau atinși de raze și gâlgâiau mai tare din gât, iritați, cu firicele de lichid roșiatic scurgându-se ușor pe la colțurile gurii de parcă soarele le-ar fi făcut rău, dar continuau să se îndrepte spre ei, inexorabil. Înspăimântată, femeia scânci și își făcu semnul crucii, uitând, sub imperiul spaimei iraționale, disprețul față de credință; Marilov o văzu și rânji, străfulgerat de-o inspirație.

Băgă mâna sub cojoc și scoase un săculeț. Îngenunche grăbit și începu să scoată frenetic candelă după candelă, pe care le așeză în cerc în jurul lor. Apoi, deja cu mâna tremurând pe măsură ce molokanii aproape că ajunseseră peste ei, apăsă de câteva ori pe clapeta unui aprinzător electric, până când acesta porni în sfârșit, împroșcând câteva scântei. Aprinse cu iuțeală toate lumânările, iar bănuiala i se adeveri: fiecare țăran care ajungea lângă cercul de flăcărui se întorcea, la fel de greoi, și se îndepărta câțiva pași. După care părea să-și reamintească ceva și se întorcea spre ei, doar pentru a fi respins din nou, și tot așa. Era clar că nu intenționau să renunțe, dar și că deja erau agitați de prezența lor, așa că Iuri abandonă tăcerea și porni comunicatorul.

— Ghenadi! Ghenadi!

Câteva pârâituri și clipe de teamă sub apăsarea simțământului că poate au fost abandonați acolo de camarazi și Dumnezeu laolaltă, apoi auzi glasul locotenentului:

— Da, Iuri! Venim după voi?

— Nu, nu intrați! Ai înțeles? Nu cumva să intrați!

— Am înțeles. Atunci?

— Duceți-vă imediat la cea mai apropiată casă, și din lemne și cârpe faceți patru făclii, suficient de mari cât să reziste! Ai înțeles? Și ai cu ce să le aprinzi?

— Da, am înțeles, și da, am chibrituri. Și ce fac cu torțele?

— Vii cu ele la ușa bisericii, dar nu intri, și ne anunți. S-ar putea să mai dureze până reușim să ieșim, important e să nu intri, dacă nu vrei să pierim cu toții!

Zis și făcut. Cât timp ceilalți doi se grăbeau să îndeplinească sarcina primită, Iuri și Ekaterina începură, cu mare grijă, să mute cercul de candele centimetru cu centimetru, atenți ca nu cumva să-l întrerupă. În tot timpul acesta, molokanii se învârteau în jurul lor ca un vârtej omenesc repetitiv și fără noimă, de parcă aveau o minte colectivă care știa doar atât: trebuie ajuns la mostrele furate. Dar nu trebuie intrat în raza căldurii, ci fugit de ea. Iar apoi, din nou, trebuie ajuns la ținta mișcătoare. Și tot așa…

Când ajunseră la intrare, după o vreme și spaimă ce le părură infinite, inchizitorul observă prin deschizătură pâlpâiala torțelor: îi așteptau.

— Ghenadi, ascultă-mă cu atenție: o să numărăm până la 10. Apoi eu și Borisova o să venim în fugă pe ușă. Tu îi dai ei o făclie, Zansko mie. Imediat după aceea, fără întrebări sau altceva, fugim spre lizieră. Nici un moment să nu renunțați la torțe! Ați înțeles?

— Da, Iuri. Suntem pregătiți.

La momentul stabilit, țâșniră din cercul de lumânări direct spre ușă, printre brațele întinse ale înviaților; aceștia, greoi, nu reușiră să-i îi înhațe, dar nici nu renunțară, ci porniră cu toții în cârd după ei. Cei patru, fiecare cu câte o torță, o luară la fugă spre pădure, urmăriți de molokani în pas constant. Ajunși la lizieră, priviră înapoi: sătenii nu se opriseră, ci se despărțiseră în două cete: una îi urmărea în continuare, cealaltă se îndrepta spre biserică.

Cele două ore care urmară fură pentru fiecare dintre ei cel mai urât coșmar: nu puteau alerga prin zăpada afânată, ci doar să înainteze la pas, izbiți de data asta din față de vântul tăios; picioarele forțate îi dureau îngrozitor, de parcă ar fi avut înfipte în gambe cuțite înroșite în foc, și la fel îi dureau și ochii înlăcrimați, și nasul, gâtul și plămânii ce se străduiau să respire rafalele geroase, încărcate de cristale de gheață. Țăranii în schimb, îmbrăcați doar cu surtucuri de lână după modelul erei țariste, erau neobosiți și, deși păreau să respire, nu se vedea vreun semn că le-ar păsa de aerul rece sau de ger. Dimpotrivă, cu cât se lăsa frigul cu atât începeau să fie mai vioi.

Balțev ceruse prin radio ajutor încă dinainte de ieșirea celor din biserică, dar soldații de la bază trebuiau să vină cu cealaltă sanie blindată, mai proastă, întrucât cu cea bună veniseră ei și îi aștepta în pădure. Într-un târziu însă, auziră cu ușurare uruitul neregulat și înecat al motorului și se prăbușiră sfârșiți în zăpadă, recunoscători, pe când aceasta trecu pe lângă ei și se năpusti spre urmăritori. Lăsară pieriți făcliile să cadă în zăpadă și să se stingă sfârâind, prea sleiți până și pentru a se întoarce spre scena brutală care se desfășura cu iuțeală. Auziră în schimb strigătele furioase ale soldaților pe când aceștia săreau din sanie, apoi șuieratul aruncătoarelor de flăcări. Molokanii nu scoaseră nici un sunet nici măcar când se transformară în torțe vii și arseră, iar când cei patru temerari fură luați pe brațe și urcați în sanie, tot ce mai văzură fu un smârc de materie maronie care se scufunda în zăpadă, mult mai repede decât ar fi fost natural…

*

— S-a făcut.

Marilov ridică ochii roșii de oboseală din cana de ceai fierbinte și-l privi pe Balțev fără o vorbă. Afară vântul vuia cu furie și ramurile copacilor tresăltau frenetic, astfel că lumina ce intra prin ferestruicile rotunde își tot schimba direcția și făcea fața locotenentului să pară un caleidoscop de umbre. Acesta se dădu la o parte din ușă ca să intre și Zansko, negru la față, apoi se așezară amândoi.

— Adică, răspunse inchizitorul pe un ton tern, parcă nedorind să afle răspunsul.

— Adică aseară filmările au fost transmise episcopului, care a decis că este clar vorba de o făcătură diavolească, răspunse bărbosul, mândru de parcă i s-ar fi făcut dreptate cu ceva ce nu fusese crezut la timp. Preasfinția sa l-a sunat pe guvernator, care a trimis de urgență două elicoptere cu napalm. Țialonîi nu mai există.

Iuri strâmbă din buze, dar se abținu de la comentarii și se întoarse spre ofițer.

— Elicopterele nu-s ale armatei? Nu ar fi trebuit să fie aprobată misiunea în baza unui raport?

Locotenentul ridică din umeri, rușinat.

— Armata e a poporului, Iuri, și poporul este Partidul. Ce zice guvernatorul, nu se discută, se face. Da, misiunea s-a aprobat pe baza unui raport în care echipa noastră a stabilit că satul era un focar de virus ZMB. Secretarul de partid o să dea mâine un comunicat, și o să fim citați și noi, iar apoi decorați. Raportul…îl facem azi cu data de ieri, știi cum merge treaba. Dacă nu îl semnezi, tot va avea oricum și semnătura ta.

— Da, știu cum merge treaba, răspunse calm inchizitorul. O să-l semnez, oftă el. Cu o singură condiție: vreau o copie după filmări.

— Ha, pufni prelatul. Cu dragă inimă, tovarășe, doar filmările arată exact ce spuneam: în biserică avea loc un sabat vrăjitoresc, o întinare păcătoasă, diavolească. I-ai văzut cum se sărutau pe gură, desfrânații, și chiar tu i-ai respins cu puterea dreptei credințe și-a lumânărilor sfințite!

— Da, și pentru asta o să primesc probabil și-o primă, părinte. Ca și dumneata, de altfel, probabil chiar mai mare. Dar nu despre asta e vorba. Oare nu ar fi fost util Sovietelor să știe ce dracu’ se întâmpla acolo?

— Util, neutil, se apără tânărul Ghenadi, ce-a fost și nu mai este nu mai contează pentru nimeni. Am găsit o amenințare și am distrus-o, d-aia sunt soldat.

— Și Borisova? Ea ce zice?

— Ei, Katiușa, râse cu subînțeles locotenentul. Păi crezi că n-a fost văzută azi noapte că a intrat în camera ta? Doar avem supraveghere peste tot prin bază, Iuri, nebunaticule.

Inchizitorul nu spuse nimic, nedumerit. Epuizat, dormise profund, habar nu avea de vreo vizită, dar dacă ar fi negat poate că ar fi dat naștere la bănuieli asupra a ceva ce nici el nu știa. Așa că reluă ideea:

— Deci semnează și ea?

— Nu vrea să semneze nimic, încăpățânata, dar ea nu contează, raportul pentru armată îl fac eu, pentru biserică Zansko și pentru Moscova tu. E plină de draci, dar cui îi pasă? Proiectul ei cu bacteriile s-a terminat, mâine-poimâine îi vine trimiterea înapoi la Vladivostok.

— Pot să o văd?

Balțev îl privi pe sub sprâncene, apoi aruncă fugar o ocheadă către bărbos.

— Ce rost mai are? Probabil e ocupată cu bagajele. Nu ți-a ajuns azi-noapte?

Iuri, care înțelesese mesajul, dădu din cap resemnat.

— Da, nu are nici un rost. Păi, tovarăși, misiunea mea aici s-a încheiat. O să transmit un mesaj radio la comisariat să trimită elicopterul, dacă nu aveți nimic împotrivă, și o să-mi văd de drum.

Ceilalți doi dădură din cap aprobator, apoi se ridicară. Locotenentul se aplecă și-l îmbrățișă, apoi ieși, urmat de prelatul tăcut cu o expresie satisfăcută.

*

Câteva luni mai târziu, într-o seară rece de toamnă, în laboratorul de chimie al Universității din Nijnii Novgorod intră un bărbat elegant în mantou lung negru, cu o geantă subțire de piele, pășind cu stăpânirea de sine a cuiva care știe că are puterea de a face rău. Îl expedie cu o fluturare de mână pe paznicul ce îl condusese, care se retrase umil cu spatele, și înaintă neauzit printre mesele cu aparate către singurul colț încă iluminat, unde o siluetă micuță într-un halat alb stătea aplecată deasupra unui microscop. O atinse ușor pe umăr, apoi zâmbi către ochii verzi severi ce-l săgetară cu asprime:

— La dracu’, Boris, nu ți-am zis că încui eu când termin?! Ce? Iuuuri!

Buzele strânse de furie ale femeii i se relaxară într-un surâs și îl îmbrățișă, apoi, rușinată de efuziune, îi arătă stingheră un scaun.

— Ia loc! Credeam că nu o să te mai văd vreodată! A trecut nițel timp!

— Păi sunt convins că la început au fost cu ochii pe tine, așa că nu era o idee bună. Oricum, parcă era vorba de Vladivostok? A trebuit să fac ceva muncă de detectiv ca să te găsesc, URSS-ul nu-i tocmai mic, în fond acum e întreaga lume civilizată.

— Civilizată! chicoti ea. Vorba vine. Da, nu am avut pile destul de tari ca să ajung la Moscova, dar niște ițe tot am reușit să trag și să plec din Extremul Orient. Dacă tot nu mă mai lasă să cercetez extremofilele, atunci de ce să mai suport gerul? Aici măcar este mai suportabil.

— Deci cu asta te-au potcovit, spuse el, privind în jur.

— Mda. Ani de cercetări, risipite doar pentru că nu am făcut sluj la un aparatcik bine conectat.

— Șmârghin, guvernatorul din taiga? O japiță. Apropo, până la urmă ce crezi că s-a întâmplat acolo?

Femeia îl privi pătrunzător, de parcă încerca să-i străpungă ochii până în suflet, apoi hotărî să riște și îi răspunse:

— Probabil că o să râzi, dar eu cred că a fost un contact între două forme de viață inteligentă. Pe care l-am rezolvat în stil sovietic, prin genocid. Archaeacid, mai exact.

Marilov redeveni serios, își trase un scaun și se așeză, se uită fugar spre ușă, apoi se aplecă spre ea și șopti:

— Nu e nimic de râs, sunt de aceeași părere. Am studiat filmările și am găsit niște indicii stranii. Uite!

Scoase un plic mare de hârtie, plin cu fotografii, și le întinse peste masă. Alese câteva perechi și i le înmână. Borisova le studie cu atenție, apoi ridică ochii, întrebătoare:

— Nu văd nimic deosebit. Niște poze alb-negru și unele color, cu aceiași săteni. Deci?

Iuri zâmbi ușor arogant:

— Ei, trebuie un ochi și spirit de detectiv. Sau de inchizitor. Iată-l pe acest bărbat în poza de la 1920: vezi cicatricea adâncă de deasupra sprâncenei stângi?

Femeia aprobă din cap, așa că îi întinse altă imagine:

— Și aici același bărbat în filmarea din biserică. Cum arată cicatricea acum?

Surprinsă, tânăra ridică ochii mari:

— Nu mai e, a dispărut! Cum asta, i-ar fi trebuit chirurgie plastică serioasă!

Marilov nu răspunse, ci îi întinse și alte perechi de instantanee. Ea se uită la toate, apoi începu să exclame, ca la un joc de atenție:

— Nenea ăsta nu mai are tăietura uriașă de pe mână! Băbuța asta are amândoi ochii, și ea era chioară! Ăstuia i-a crescut la loc o ureche! Femeiușca asta cu codițe nu mai e arsă pe antebraț!

— Corect. Acum, ți-amintești că trei morminte erau nedesfăcute? Morți neînviați?

— Da, desigur. Ce-i cu ei?

Inchizitorul se aplecă tăcut spre geanta de piele și scoase trei hârtii, pe care i le întinse, apoi alte trei.

— Copii după cazierele lor. După cum vezi, curate, nu erau niște criminali sau păcătoși. Deci puțin probabil să fi fost vorba de un miracol de la care au fost trecuți cu vederea de Dumnezeu ca pedeapsă. În schimb astea-s hârtiile de la deces, cu unele detalii medicale referitoare la cadavre. Ce au în comun?

Ekaterina le studie cu atenție, apoi le puse pe genunchi, gânditoare. Se mai uită o dată și răspunse, cu mâna pe bărbie:

— Toți trei aveau lipsuri fizice: primul un picior, al doilea o mână, iar al treilea a avut craniul complet sfărâmat de un buștean. Totuși, nu erau imperfecți și cei din poze?

Iuri nu răspunse, ci zâmbi încurajator și răbdător, până când doctorul își dădu singură seama de concluzie și se lumină la față:

— Descompunerea! De când au murit toți acum peste o sută de ani, au mai rămas din ei doar scheletele, nu și carnea cu cicatrici. Și cei care nu au avut osatura întreagă, nu au resurectat! Păi asta înseamnă un lucru, clar! Nu sunt molokanii de atunci, înviați, ci doar niște, niște…

— Niște reconstruiri pornind de la ce a mai rămas din ei. Clone, aproximări alcătuite peste oase. Unde nu au fost toate, planul a fost incomplet și nu au mai fost replicați. Întrebarea este, cine i-a refăcut și de ce? Și ce-i cu agresivitatea lor?

— Ei, se îndreptă de spate biologa, intrând pe terenul ei, aici am eu câteva idei. Iar ce mi-ai arătat mi le confirmă. În primul rând nu era un atac, ci o… discuție. Pot doar să presupun, căci nu avem mostre din lichidul pe care îl regurgitau, dar venea din sistemul digestiv. Știi ce domină acolo și prosperă?

— Păi, venind întrebarea de la tine, o să risc să răspund… bacteriile.

— Exact. Cred că de fapt ce făceau ei prin acele săruturi pe gură și ce au încercat și cu soldații a fost să comunice: noi discutăm transmițând de la unul la altul idei, purtate de cuvinte și fraze. Pentru o lume a bacteriilor, dacă ar fi inteligente, ideile ar consta în subtile diferențe de compoziție a florei, care prin trecere de la o comunitate la alta, ar duce la echilibrare și deci la o împărtășire, să zic așa, a mesajului. Cât despre fraze, vehiculul ce poartă gândurile… alea erau molokanii. Iar faptul că cei incompleți nu au fost înțeleși e logic, dacă vorbim de o minte colectivă: ceva ori e întreg, ori nu are sens.

— Asta ar explica de ce ne-au urmărit cu atâta îndârjire: le dez-întregisem vinul și anafura, căutau să le reasambleze. Adică ele i-au refăcut doar ca să comunice? Păi și cum? Iar restul satului?

— Din păcate nu știu cum au construit carne, și lemn, și piatră din nimic, sau probabil din elementele din sol și aer. O bio-tehnologie incomprehensibilă. Dacă nu le-am fi distrus, îți dai seama ce descoperire? Că am fi putut învăța să refacem organe și membre, sau să construim case din văzduh? De ce ar face asta brusc în mijlocul Siberiei? Asta e simplu: pentru că acolo trăiesc extremofilele. Nu ai văzut că dacă am dus soldații la căldură s-au descompus complet? Asta pentru că ele le țineau laolaltă celulele rescrise, și cum s-a încălzit cum au murit și s-a pierdut liantul.

— Ba da, asta mi-am dat seama, doar așa mi-a venit ideea cu cercul de candele și a funcționat: se temeau de căldură. Și pe-asta sigur o simțeau, am avut noroc de costumele termoizolate, de-aia nu ne-au văzut inițial.

— Păi nu poți avea văz, miros sau auz fără organe, dar poți detecta temperatura și sunt convinsă că mai au cel puțin un simț, o bio-conștiință a materiei vii, așa au perceput când am deplasat vinul și anafura reconstruite de ele. Din ele.

Amândoi tăcură câteva momente, apoi inchizitorul spuse pe un ton de îndoială:

— Oare de-asta se adunau în biserică? Au cules cumva din memoria reziduală a morților simțământul că pentru sectanți acela era locul de comuniune, pentru oameni cel mai apropiat echivalent al unei ființe colective?

— Posibil. Eu asta cred, să știi: totul a fost o încercare a Archaea de a comunica. De ce acum, de ce așa, nu putem noi înțelege. Mă întreb dacă au avut inteligență ca specie dintotdeauna, iar până acum ne-au ignorat, și asta nu e deloc surprinzător, ținând cont că majoritatea vieții pe Terra e bacteriană și noi, restul, plante și animale, suntem doar niște rare accidente. Sau de-abia acum au înflorit întru conștiență, și doar acolo? Știi ce este amuzant?

Iuri râse scurt.

— E ceva amuzant în toată povestea asta?

— Da, faptul că omenirea a tot căutat viața extraterestră și nu a găsit-o. Amuzant e că e posibil ca noi să fim extratereștrii, invadatori de pe Marte la propriu. Iar Archaea, care sunt cea mai străveche formă de viață de pe Pământ, să fie adevărații pământeni.

— Nu aș fi așa sigur de asta.

— De ce anume?

— De faptul că nu am găsit viață extraterestră. Nu pot intra în detalii, dar am văzut cu ochii mei întâmplări care mă fac să cred că ne-au găsit ei pe noi, pe undeva prin Germania, cel puțin**. De-aia nu sunt de acord cu ipoteza ta decât pe jumătate: da, cred că a fost o tentativă de comunicare. Dar că bacteriile, sau Archaea, în fine, nu au fost decât instrumentul.

—  Ce vrei să spui?

—  Că vreo altă specie ne-a studiat și a văzut că trei sferturi din planetă e hălăduită de zembii infectați cu virus pe care insistă să-l transmită și altora, iar cum în știință majoritatea e regula, au crezut probabil că așa e normal aici: oamenii comunică prin infecții. De ce au ales Siberia, dracu’ știe, poate pentru izolare, dar au lucrat cu ce au găsit la fața locului, extremofilele tale. Și cu singurii oameni, molokanii morți.

Borisova pufni, neconvinsă.

—  Păi atunci de ce nu Dumnezeu? Și cu asta basta?

Marilov zâmbi fără să răspundă, apoi se aplecă și îi șopti la ureche:

—  Putem să aflăm.

Apoi scoase din servietă un micuț recipient frigorific, iar din el o sticluță de coniac, aproape complet goală, închisă etanș cu o bucățică de folie strânsă sub capac, iar pe fund câțiva stropi de vin. Ekaterina zâmbi larg, încântată de surpriză.

— Ți-ai dat seama! Minunat, Iuri, minunat!

Inchizitorul o băgă repede înapoi și-i întinse containerul.

— Am bănuit că nu ai venit noaptea în camera mea că să mă pupi pe frunte! Iar când am găsit asta cu mostra înăuntru, în sticla mea de coniac de care vorbisem, dar golită, am prins mesajul tău. Genială, Katia, pe mine nu aveau să mă controleze sau urmărească precum pe tine! Deci? Ce mai așteptăm?

Biologa se ridică, îl îmbrățișă scurt bucuroasă, apoi îl luă de mână și îl trase după ea pe culoar. Intrară câteva uși mai încolo într-un alt laborator, cu temperatură arctică. Trecu grăbită o picătură de vin pe o lamelă și o strecură sub microscop, reglându-l cu atenție. După vreo două minute însă, se uită la el dezamăgită:

— Da, conține bacterii și Archaea, dar… nimic deosebit. Nici un mesaj.

Iuri se gândi câteva momente încruntat, apoi zâmbi:

— Păi un mesaj are nevoie de ceva la care să răspundă, nu? Ziceai că bacteriile nu au văz, auz, miros, ci doar simț termic. Iar dacă le încălzim mor. Dar ia spune-mi, Katia; electricitatea o simt?

Și scoase dintr-un buzunar aprinzătorul electric nelipsit. Femeia râse:

— Da, o idee excelentă. Dar de ce umbli mereu la tine cu electroșocul ăla?

— Pentru interogatorii neprevăzute. Știi tu, tortură la domiciliu, răspunse Marilov de parcă vorbea despre rețete de cozonac. Util, nu? Ia să vedem!

Îl apropie de lamelă și îl porni pentru o fracțiune de secundă. Ekaterina se uită prin microscop, apoi îl apucă de o mânecă și-l trase și pe el:

— Doamne, Iuri, e incredibil! Uită-te!

Inchizitorul privi și îi stătu inima în piept: bacteriile se grupaseră altfel și își schimbaseră culoarea: acum alcătuiau, foarte vizibil, o cruce neagră. Simbolul pentru comuniune al creștinilor morți.

— Dumnezeule, Iuri, îți dai seama că în sticluța aia avem poate ultima sămânță de altă specie terestră inteligentă?

— Sau un dar biotehnologic din partea extratereștrilor, mai degrabă! insistă el, la fel de surescitat.

Se îmbrățișară fericiți, apoi priviră îngrijorați spre ușă; dar nu se auzi nimic, erau tot singuri. Borisova se aplecă spre el și-i șopti la ureche:

— Trebuie s-o ascundem, știi ce decizie ar lua dobitocii de la Partid! Ce ne facem acum, Iuri? Ce facem?

Marilov își dădu jos haina, i-o puse pe umeri femeii zgribulite și o așeză blând pe scaun. Luă recipientul frigorific, îl strecură grijuliu înapoi în servietă, apoi scoase de acolo o sticluță nedesfăcută de coniac și i-o arătă zâmbind larg:

— Ce facem acum, frumoasă Katia? Așa cum ți-am promis, iar de data asta nu mai scapi, blondinco, acum stăm în frig și bem coniac…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s